Otsake.jpg (81340 bytes)


| Etusivu| Tarjoamani Terapiamuodot | Uutisia | Terapeutti |Yhteystiedot|

 


TYÖNOHJAUS TERVEYDEHUOLLON JA
SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÖILLEErilaisten ihmisten kanssa työskentely on vaativaa, koska aina keskitytään auttamaan ihmisiä heidän omissa ongelmissaan. Työnohjaus auttaa esim. sosiaali-, terveydenhuolto- ja lastensuojelualalla työskenteleviä työntekijöitä jaksamaan omassa työssä sekä kehittämään itseään ja työpanostaan entisestään asiakkaiden hyväksi.

Työnohjaus on työnohjaajan ja työnohjattavan yhteisesti sovituissa puitteissa tapahtuvaa työn ja työprosessien tarkastelua pyrkien parantamaan työnohjattavan (yksilön tai ryhmän) kykyjä ja valmiuksia selviytyä oman työn haasteista. Työnohjauksen puitteita räätälöidään työnohjattavan (yksilön tai ryhmän) tarpeiden mukaan.

Työnohjauksessa pyritään syventämään työnohjattavan omaa ammattitaitoa, auttamaan työnohjattavaa pohtimaan hoitoprosessiin liittyviä kysymyksiä, löytämään mahdollisesti uusia merkityksiä ja ymmärrystä asiakkaan elämään. Työntekijän kannalta ajankohtaiset ja merkittävät asiat tulevat käsiteltäväksi, mikä aktivoi työnohjattavan omaa työskentelyä asiakkaan kanssa eteenpäin. Työnohjaus auttaa työnohjattavaa eteenpäin lukkiutuneessa tilanteessa, niin ettei hän jää yksin pulmallisten asioiden ja tunteiden kanssa. Työnohjauksessa keskitytään myös työssä olevien roolien, työtapojen, työasenteiden, vuorovaikutustaitojen ja yleensäkin työhön liittyvien tunteiden työstämiseen. Työnohjauksella pyritään lisäämään työnohjattavan työtyytyväisyyttä, stressinsietokykyä ja jaksamista omassa työssä.

Työnohjaajan kanssa työnohjattava sopii työnohjauksen tiheyden ja tavoitteet. Se antaa työskentelylle jäntevyyttä, täsmällisyyttä ja jatkuvuutta. Usein työnohjauksessa on kysymys kerrallaan vuoden pituisesta yhteistyösopimuksesta.

Työnohjaajaa sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin asiakkaita hoitavaa työntekijääkin.


Perhe.JPG (79080
                bytes)

 

Huom! Sivusto käyttää evästeitä. Selaimesi asetuksista voit halutessasi sulkea evästeet.

Copyright © Solmujensilta